เสวนา: ข้อเท็จจริงตลาดคอนโดฯไทย? : จีนหาย... ไทยหด... อนาคต?!?
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 12:30 - 16:00 น.
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย โดย สมาคมผู้ซื้อบ้าน
สถานการณ์เศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันควรซื้อคอนโดอยู่อาศัยเองหรือเพื่อลงทุนหรือไม่ เพราะแต่ละปีมีคอนโดที่เปิดตัวใหม่หลายหมื่นหน่วย ปัจจุบันใกล้ล้นตลาดหรือยัง ฟังข้อมูลจากผู้ประกอบการและสถาบันการเงิน
กำหนดการ 
12:30

ลงทะเบียน

13:00

กล่าวเปิดงาน และข้อมูลเจาะลึกตลาดห้องชุดล่าสุด
ดร.โสภณ พรโชคชัย
นายกสมาคมผู้ซื้อบ้าน

13:30

มาตรการ LTVสร้างผลกระทบต่อตลาดที่อยู่อาศัยจริงหรือ? ตัวแทนจากสถาบันการเงิน

14:15พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
14:30

อภิปราย ข้อเท็จจริงตลาดคอนโดฯ ไทย: จีนหาย... ไทยหด... อนาคต?!
ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ นายกสมาคมอาคารชุดไทย
คุณเค่อเจีย เตียว CEO บจก.โนวนี แอสเสท
คุณณรงค์พล เสนาะดนตรี ผู้อำนวยการทีมบริหารโครงการ
(ธุรกิจคอนโด) บจก.เฮลิกซ์
คุณชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ บรรณาธิการอาวุโส น.ส.พ.ฐานเศรษฐกิจ?
ดำเนินรายการ

16:00

จบการเสวนา  (วิทยากรอยู่ระหว่างเรียนเชิญ)

ใบลงทะเบียน
   ผู้เข้าร่วมเสวนา * กรุณากรอกข้อมูล
ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)
*1. :
2. :
3. :
4. :
(สำหรับออกใบเสร็จ)
(สำหรับออกใบเสร็จ)
 
   
ยืนยัน:
8178 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
(รวมค่าเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง)
รวมค่าบริจาค: บาท
จัดส่งโดย: โอนเงินเข้าบัญชี สมาคมผู้ซื้อบ้าน
-
เลขที่บัญชี 008-6-15868-5
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพระราม 3
โปรดแฟกซ์ใบโอนเงิน สมาคมผู้ซื้อบ้าน 0.2295.1154
E-mail: info@thaihomebuyers.org โทร. 0-2295-3171