เสวนา: สถานการณ์ผู้ซื้อบ้าน 2563/64 ต่อลมหายใจ-ปลุกตลาดบ้าน
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:00 - 15:30 น.
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย โดย สมาคมผู้ซื้อบ้าน
กำหนดการ 
12:30ลงทะเบียน - รับประทานเครื่องดื่ม- เครื่องเคียง
13:00เปิดการเสวนา และ ปาฐกถา เรื่อง “สถานการณ์ผู้ซื้อบ้าน2563/64”
 โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย นายกสมาคมผู้ซื้อบ้าน
13:30เวทีเสวนา "สถานการณ์ผู้ซื้อบ้าน2563/64 ต่อลมหายใจ-ปลุกตลาดบ้าน"
 - อาจารย์วีนัส กรสุรัตน์ คลินิกปรับโครงสร้างหนี้(แห่งประเทศไทย)
 - คุณอำนาจ ผลศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร NPA ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 - คุณณัฐพล ทิพยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน​
 - ผู้แทนบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 - คุณชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ อุปนายกสมาคมผู้ซื้อบ้าน (ดำเนินการอภิปราย)
15:00ผู้ฟังการเสวนาซักถามข้อสงสัยและร่วมแสดงความคิดเห็น
15:15ปิดการเสวนา (วิทยากรอยู่ระหว่างเรียนเชิญ)