กลับหน้าแรก
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน
วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2562
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน

ดร.โสภณ พรโชคชัย เป็นนายกสมาคมผู้ซื้อบ้าน ได้จัดประชุมคณะกรรมการสมาคม โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ในที่ประชุมได้กำหนดกิจกรรมต่างๆ หลายประการเพื่อประโยชน์ที่เป็นธรรมของผู้ซื้อบ้าน
10 ถ.นนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 Tel. 0.2295.3171 ต่อ 109 E-Mail: info@thaihomebuyers.org