ใบสมัครสมาชิก
* กรุณากรอกข้อมูล
*ประเภทสมาชิก:
   
*
   *
  ปี  *  
    
   
  
     
ประเภทธุรกิจ:
ค่าบำรุงสมาคม: สามัญ  (บุคคลธรรมดา) ค่าบำรุงสมาคม 200 บาทต่อปี
วิสามัญ (นิติบุคคล) ค่าบำรุงสมาคม 1,000 บาทต่อปี
บาท/ปี
    
ยืนยัน:
8528 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
จัดส่งโดย: โอนเงินเข้าบัญชี สมาคมผู้ซื้อบ้าน
เลขที่บัญชี 008-6-15868-5
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพระราม 3
โปรดแฟกซ์ใบโอนเงิน ถึงสมาคมผู้ซื้อบ้าน 0.2295.1154 Email: info@thaihomebuyers.org
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทร. 0.2295.3171 ต่อ 109 E-Mail: info@thaihomebuyers.org