กลับหน้าแรก
เคล็ดลับเตรียมตัวกู้ซื้อบ้านสำหรับมนุษย์เงินเดือน

การเตรียมตัวสำหรับมนุษย์เงินเดือน ในการขอสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย  ซึ่งไม่ได้ยุ่งยากหรือซับซ้อนแต่อย่างใด และทำได้ง่ายๆ ดังนี้

 

 

 

1. ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร โดยสามารถตรวจสอบเครดิตบูโรได้ตามสถานที่ที่ระบุไว้ใน  www.ncb.co.th​   ซึ่งหลักฐานที่ใช้ในการตรวจสอบเครดิตบูโร คือ บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง​ของผู้กู้ ทั้งนี้ เครดิตบูโร หรือ บริษัทข้อมูลเครดิต (Credit Bureau) คือ บริษัทที่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลเครดิตจากสถาบันการเงินหลายๆแห่งที่เป็นสมาชิก นำมารวบรวมประมวลผลเป็นข้อมูลเครดิตในภาพรวมสำหรับลูกค้าเจ้าของข้อมูลแต่ละราย และเมื่อสถาบันการเงินหรือลูกค้าเจ้าของข้อมูลต้องการเรียกดูรายงานข้อมูลเครดิตภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด บริษัทข้อมูลเครดิตจึงจะเปิดเผยข้อมูลเครดิตนั้นในรูปของรายงานข้อมูลเครดิต

 

 

2. สร้างวินัยทางการเงินที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงินที่จะปล่อยกู้ หากใครที่ไม่เคยเป็นหนี้ ไม่เคยผ่อนชำระสินค้าใดๆ(ผ่านบัตรเครดิต)เลย ก็เป็นการยากที่สถาบันการเงินจะรู้ว่าเรามีวินัยทางการเงินเป็นอย่างไร ดังนั้น  ควรมีบัตรเครดิตไว้สัก 1 ใบ เพื่อฝึกวินัยในการผ่อนชำระหนี้ ให้สถาบันการเงินเห็นว่าเรามีวินัยทางการเงินที่ดี มีการผ่อนชำระตรงตามกำหนดและสม่ำเสมอ

 

3. ต้องมีเงินออม หรือมีเงินสำรองอย่างน้อย 5–15% ของราคาบ้านที่คิดจะซื้อ สำหรับค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ, จดจำนอง และ ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ต้องใช้ในการเป็นเจ้าของบ้าน และอีก 10% เพื่อใช้ในการตกแต่งบ้านหรือซื้อเฟอร์นิเจอร์ของใช้ภายในบ้าน เป็นต้น

 

4. เลือกบ้านที่เหมาะสมกับรายได้ โดยประเมินความสามารถในการซื้อบ้านว่ารายได้เท่านี้ จะผ่อนบ้านได้เท่าไหร่ เนื่องจากสถาบันการเงินส่วนใหญ่ จะให้ผู้กู้มีภาระหนี้ทั้งหมดต่อรายได้ ประมาณ 50 %  ยกตัวอย่างเช่น ถ้ามีรายได้เดือนละ 30,000 บาท ให้เอา 50% ของรายได้ซื้อคือประมาณเดือนละ 15,000 บาท ควรจะซื้อบ้านที่ราคาประมาณ 2 ล้านบาท (ราคาบ้าน 1 ล้านบาท จะผ่อนเดือนละประมาณ 6,500-7,000 บาท)

แต่ถ้ามีภาระหนี้อย่างอื่นอยู่ก่อนแล้ว ก็จะถูกหักออกไปอีก ความสามารถในการผ่อนชำระก็จะลดลง ราคาบ้านที่จะซื้อได้ก็จะลดลงตามไปด้วย  ส่วนวิธีคิด รายได้ และ ภาระหนี้ ของมนุษย์เงินเดือน มีดังนี้

 

วิธีคิด “รายได้” ของมนุษย์เงินเดือน

1. เงินเดือน​

2. ค่าตำแหน่ง​

3. ค่า Allowance​

4. Bonus​

5. ค่า OT​

วิธีคิด “ภาระหนี้” ของมนุษย์เงินเดือน

1. หนี้บัตรเครดิต​

2. หนี้ผ่อนชำระรายเดือน (หนี้รถยนต์, หนี้บ้าน)​

3. หนี้สหกรณ์​

 

5. เตรียมตัวให้พร้อมก่อนยื่นขอสินเชื่อบ้าน โดยการศึกษาข้อมูล และเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านของสถาบันการเงินแต่ละแห่งว่าเป็นอย่างไร อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ วงเงินที่ให้กู้ ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้บริการ ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันในรายละเอียดของแต่ละสถาบันการเงิน

 

 

จากนั้น ควรเตรียมเอกสารหลักฐานสำคัญ ที่จะต้องใช้ในการยื่นกู้ อาทิ หลักฐานประจำตัว​ (บัตรประชาชน, บัตรข้าราชการ), หลักฐานแสดงแหล่งที่มาของรายได้,​หลักฐานเกี่ยวกับหลักประกัน​ หรือหลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานผู้กู้ร่วม (ถ้ามี) เป็นต้น

 

ที่มา : นิตยสารบ้านพร้อมอยู่