กลับหน้าแรก
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน

FB Live: สถานการปัจจุบันควรซื้อบ้านหรือเก็บเงินดี
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน

ดร.โสภณ พรโชคชัย เป็นนายกสมาคมผู้ซื้อบ้าน ได้จัดประชุมคณะกรรมการสมาคม โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ในที่ประชุมได้กำหนดกิจกรรมต่างๆ หลายประการเพื่อประโยชน์ที่เป็นธรรมของผู้ซื้อบ้าน
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทร. 0.2295.3171 ต่อ 109 E-Mail: info@thaihomebuyers.org